Čestné předsednictvo konference

Ing. Vladimír Derner – náměstek hejtmana s gescí za sociální oblast, krajský předseda KDU-ČSL, ČR

Mgr. Miluše Horská - 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky, ČR

JUDr. Bc. Lukáš Korych - ředitel, Centrum investic, rozvoje a inovací, ČR

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. – rektor, Univerzita Hradec Králové, ČR

Ing. Anna Maclová – náměstkyně primátora statutárního města Hradec Králové

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. – předsedkyně Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Brno, ČR

Hernando Muñoz Sánchez, Ph.D. – Dean of faculty of Social Sciences and Humanities, University of Antioquia, Medellín-Colombia, COL

Prof. UO dr hab. Edward Nycz – Director of Institute of Educational Sciences, University in Opole, PL

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. – děkan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, SR

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. – děkanka Filozofické fakulty, Univerzita Hradec Králové, ČR

Mgr. Jan Hloušek, Ph.D. – ředitel Ústavu sociální práce, FF, Univerzita Hradec Králové, ČR