Organizační výbor konference

Mgr. Andrea Faltysová – Ministerstvo práce a sociálních věcí, ČR

Mgr. Jana Fišerová – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

Miroslav Kappl, Ph.D. – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

Mgr. et Mgr. Lenka Kašparová -  Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

PaedDr. Karel Myška, Ph.D. – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

Mgr. Markéta Píšová – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

Jana Popeláková, DiS. – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

Lucie Smutková, Ph.D. – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

Ing. Veronika Škodrnová – Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

Ing. Lukáš Válek – Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

Mgr. Jan Vrbický – Ministerstvo práce a sociálních věcí, ČR