Přihláška

1) Přihlášení na celý program konference (2 dny) - UZAVŘENO!
Konference je zpoplatněna částkou 2100,- Kč / 85 EUR, od poplatku jsou osvobozeni čestní hosté konference, členové čestného předsednictva, organizačního a vědeckého výboru konference, pracovníci Univerzity Hradec Králové, studenti Ústavu sociální práce Filozofické fakulty UHK a zástupci Akreditovaných pracovišť odborných praxí pro studenty ÚSP.
V případě potřeby nás kontaktujte e-mailem na hradeckednysp@usp-uhk.cz


2) Přihlášení pouze na seminář, konaný v rámci doprovodného programu v pátek 21.9.2018 od 14.00 do 17.00.
Účast na semináři je zdarma.
UZAVŘENO