Úvod‎ > ‎

Konference LUMEN

V rámci 15. výročí mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce (HDSP) bude souběžně probíhat mezinárodní konference Central and Eastern European LUMEN Conference – New Approaches in Social and Humanistic Sciences (NASHS) pořádaném LUMEN ConferenceCenter.

 

Vzhledem k aktuálnosti tematického zaměření obou mezinárodních konferencí, bude výstupům z těchto dvou akcí věnováno speciální vydání časopisu Postmodern Openings s názvem: Postmodern Openings: The special edition of New Approaches in Social and Humanistic Sciences. Časopis je indexovaný v Emerging Sources Citation Index (ESCI) na Web of Science poskytovaném Clarivate Analytics. Příspěvky odesílané k recenznímu řízení musí odpovídat tematickým okruhům časopisu viz: http://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/index. Recenzní řízení i finální publikace je administrována nakladatelstvím LUMEN Publishing House.

Publikace v tomto časopisu není zahrnuta v poplatku na mezinárodní vědeckou konferenci XV. Hradeckých dní sociální práce.

 

Příspěvky bude možné odesílat po skončení konference do uzávěrky 30. 10. 2018 na e-mail lumeninternational15@gmail.com (komunikace v anglickém jazyce).


lumenresearch.net  http://postmodernopenings.com/

Comments