Vědecký výbor konference

prof. PhDr. Beata Balogová, Ph.D. – Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, SR

prof. Jorge M. L. Ferreira, Ph.D. - The Department of Political Science and Public Policy, University Institute of Lisabon, PT

dr. Monika Filipowska-Tuthill – Wyźsza szkola prawa im Heleny Chodkowskiej Wroclaw, PL

Beata Górnicka, Ph.D. – Institute of Educational Sciences, University in Opole, PL

dr. Tony Hung-Yang Lin – Department of Social Work, National Pingtung University of Science and Technology, TW

doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha, ČR

Young Joon Hong, Ph.D – Dept. of Family Welfare, Sangmyung University, Soul, Korea, KOR

prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. – Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR

Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D. – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

prof. Olga Khyzhna – National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, UA

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. - Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR

prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, Ph.D. – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, Trnava, SR

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. - Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, ČR

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR

prof. PhDr. Libor Musil, CSc. – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, ČR

doc. PhDr. Eva Mydlíková, Ph.D. – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, Trnava, SR

Mgr. David Pospíšil – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, Ph.D. – Pedagogická fakulta, Katolická univerzita v Ružomberku, SR

prof. Shu-Twu Wang - Department of Social Work, National Pingtung University of Science and Technology, TW

PhDr. Martin Smutek, Ph.D. – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

Zuzana Truhlářová, Ph.D. - Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

prof. JUDr. Helena Válková, CSc. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, ČR

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. – Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR

doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc. – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR

prof. Hans-Jørgen Wallin Weihe, Ph.D. – Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer, NO

Justyna Żylińska, Ph.D. – Helena Chodkowska University of Technology and Economics, Warszawa, PL